Bisce polje bb, 88000 Mostar +12 34 56 78
SCP d.o.o.

(Sale Connect Point)
Bišće polje bb – (krug Hercegovina auto) 88104 Mostar, BiH
Tel/F1ax: +387 (0)36 57 63 97
Mob: +387 (0)62 68 65 88
Mob2: +387 (0)61 19 20 04

Želite li nam poslati priloge, kao što su skice, crteži, slike i sl., pošaljite nam direktno na E-mail info@scp.ba. Hvala!

 

Kontaktiraje nas