Bisce polje bb, 88000 Mostar +12 34 56 78
Protupožarna vrata

SCP nudi raznovrstan asortiman protivpožarnih i protudimnih vrata, koji obuhvata puna jednokrilna ili dvokrilna, ostakljena jednokrilna ili dvokrilna, protupožarne stijenke u staklu, protivpožarna klizna vrata, protivpožarna zaokretna vrata, vrata za industrijske objekte i dr. Protivpožarna vrata izrađuju se u čeliku, požarne otpornosti 30 -120 minuta. SCP u ponudi ima i zvučno izolirana vrata koja obezbjeđuju zaštitu od buke smanjenjem akustične propusnosti vrata.

KVALITET

Protivpožarna vrata, jednokrilna i dvokrilna, izrađena su prema standardu EN 1634-1 i u skladu sa važećim BH zakonodavstvom, Debljina krila je 60 mm od kompletno vruće pocinčanih limova. Protupožarna brava sa CE znakom prema standardima EN 12209.

DIZAJN

SCP ima raznovrstan program protivpožarnih vrata. Raznovrsnost materijala i boja, u kombinaciji sa najkvalitetnijim pratećim asortimanom nudi vizuelno atraktivne proizvode, koji istovremeno pružaju potrebnu zaštitu od požara.

SISTEM

Jednokrilna vrata imaju dvije baglame, jedna sa vijkom za vertikalno podešavanje, druga sa ugrađenim samozatvaračem. Sigurnosni klin se nalazi na krilu na strani gdje su smještene baglame. Mogućnost ugradnje “anti-panik” letve i hidrauličkog zatvarača.

SCP proizvodi Vam omogućavaju da ostanete bliže prirodi i životnoj sredini